Ogłoszenia


Informacje kontaktowe
Skontaktuj się z witek
Opis
Sprzedam Preparat chlorowy w postaci granulatu do szybkiej dezynfekcji wody w niecce basenowej + siatkę basenową / odkurzacz na wysięgniku.
Odkurzacz podłączany do teleskopowego wysięgnika (165 cm) i do węża ogrodowego, lub zmiana na siatkę do liści (25x27 cm)
Stabilizowany preparat chlorowy z ok. 56% aktywnego chloru. Szybko rozpuszczalny bez pozostałości (osadu). Dla wszystkich twardości wody. Stabilizowany przeciw zbyt szybkiemu ubytkowi chloru pod wpływem ciepła i słońca.